EVENT ĐUA TOP OPEN
01-12

EVENT ĐUA TOP OPEN :
Tính từ 19h30 T2 20/09 - 10h T3 28/09
- Giải Nhất : 2.000.000 ĐMP + PET hình dáng VIP tư chất 125k + 12 skill
- Giải Nhì : 1.500.000 ĐMP + PET hình dáng VIP tư chất 113k + 12 skill
- Giải Ba : 1.000.000 ĐMP + PET hình dáng Vip tư chất 83k + 12 skill
- Giải 4 -10 : 500.000 ĐMPTin tức khác

EVENT ĐUA TOP OPEN 01-12
Thiên Long Sinh Tử - CS 3.5 - Open 19h30 T2 20/09 01-12