EVENT ĐUA TOP OPEN
01-12

EVENT ĐUA TOP OPEN :
Tính từ 14h T4 17/02 - 10h T7 27/02
- Giải Nhất : 2.000.000 ĐMP + PET hình dáng VIP tư chất 125k + 12 skill
- Giải Nhì : 1.500.000 ĐMP + PET hình dáng VIP tư chất 113k + 12 skill
- Giải Ba : 1.000.000 ĐMP + PET hình dáng Vip tư chất 83k + 12 skill
- Giải 4 -10 : 500.000 ĐMPTin tức khác

EVENT ĐUA TOP OPEN 01-12
Thiên Long Sinh Tử - CS 3.5 - Open 14h T4 17/02 01-12