Thiên Long Sinh Tử - Bang Hội Đại Chiến
TLBB Sinh Tử - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Sinh Tử
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
Linh
356
Thiên Long
2
tolao
265
Võ Đang
3
SoI
210
Thiên Long
4
BQynh
167
Võ Đang
5
BinTocBac
165
Cái Bang
6
QuynhAnh
124
Nga My
7
Tony
114
Võ Đang
8
NeverDie
112
Võ Đang
9
CaVeBuff
102
Nga My
10
ChinNhau
94
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private