Thiên Long Sinh Tử - Bang Hội Đại Chiến
TLBB Sinh Tử - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Sinh Tử
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
AHiu
50
Võ Đang
2
LongT
34
Võ Đang
3
MiuMiu
29
Nga My
4
XoaGame
27
Thiên Long
5
1TayCheTri
14
Cái Bang
6
DANCE
12
Võ Đang
7
V߽ngGia
12
Tiêu Dao
8
XucXichQue
10
Tiêu Dao
9
BanhBeo
9
Tiêu Dao
10
ZzHuyenzZ
8
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private