Thiên Long Sinh Tử - Bang Hội Đại Chiến
TLBB Sinh Tử - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Sinh Tử
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
Jet
147
Võ Đang
2
#b#gf0f0f0Kim Hy
126
Thiên Long
3
Jack97
95
Tiêu Dao
4
LinhNhi
88
Nga My
5
#b#g0f0ff0HiiGuys
77
Võ Đang
6
Min
70
Nga My
7
#G#b#e3c33ccC Long
68
Nga My
8
#c99cc33#bng Hong Thi Nht
46
Võ Đang
9
CanhNghi
35
Thiên Long
10
#b#g0f0ff0t #3Nh
21
Thiên Long
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private